۰ رأی
شرح خدمات
دکتر روح اله لطیفیان
متخصص درمان های فردی و گروهی
روان درمانی اختلالات روانشناختی
دکترای روانشناسی سلامت
کارشناسی ارشد بالینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)