۰ رأی
شرح خدمات
دکتر الهام آقایی
دکتری روانشناسی بالینی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
دارای شماره نظام روانشناسی ۳۶۹۵
عضو انجمن روانشناسی بالینی
مؤسس و مدیر مرکز مشاوره روانشناسی حال خوب
پذیرش در دوره دکتری با سهمیه استعدادهای درخشان
درمانگر برتر کلینیک خانواده، گروه آتیه درخشان ذهن در سال ۱۳۹۶
حوزه فعالیت:
مشاوره فردی – مشاوره خانواده
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)