۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه آرژانتین
آزمایشگاه آرژانتین یکی از مراکز مورد وثوق پزشکان در مرکز تهران است. این آزمایشگاه با مسئولیت فنی دکتر علی شاه حسینی دکترای علوم آزمایشگاهی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. برای تستهای غربالگری و سلامت جنین می توانید این آزمایشگاه را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)