۰ رأی
شرح خدمات
مرکز رادیولوژی کیهان
در سال ۱۳۹۰ با برخورداری از مجهزترین دستگاههای مربوطه و نیروهای مجرب و متخصص در منطقه گیشا افتتاح گردید .
احترام به ارزشها و کرامات انسانی و رعایت حقوق مراجعه کنندگان ارائه خدمات با بهتربن کیفیت ، ایجاد فضای مناسب و استاندارد و ارائه گزارش ها در اسرع وقت ممکن به منظور افزایش رضایتمندی و اعتمادسازی ، از اهداف اصلی این مرکز بوده است .
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)