۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مرزداران غرب
سونوگرافی روتین و تخصصی بارداری
رادیولوژی اندام ها و قفسه سینه
این مرکز مجهز به دستگاه GE ساخت آمریکا با ۴ پروب
مخصوص انجام تمامی سونوگرافی ها می باشد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)