۰ رأی
شرح خدمات
مرکز رادیولوژی تخصصی آبان
دکتر شیرین سخدری
متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
استادیار دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)