۰ رأی
شرح خدمات
موسسه تصویربرداری نسیم پرتو
سونوگرافی، شکم و لگن، small part و سونوگرافی از چشم
سونوگرافی کالرداپلر (ارزیابی شریان ها وریدهای اندام، واریس، عروق کلیه، عروق گردن، واریکوسل)
سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی از جنین
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)