۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصویر برداری پزشکی بیمارستان بهمن
سی تی اسکن ۶۴ اسلایس
ام آر آی (۱/۵ تسلا)
رادیولوژی دیجیتال
سونوگرافی از مفاصل
سونوگرافی معمولی و کالر داپلر (رنگی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)