۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی پورسینا
دکتر امیر رضا محمدی نیا
متخصص رادیولوژی
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی و رادیولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)