۱۶ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی و رادیولوژی موج
🔴موسسه رادیولوژی و‌سونوگرافی موج
●دکتر محمد حسن فایضی
●دارای بورد تخصصی در سونوگرافی و رادیولوژی

🔴خدمات ارائه شده در سونوگرافی و رادیولوژی موج:
●اسکن جنین
●انجام انواع رادیولوژی های تخصصی
●عکس های رنگی
●عکس دندان
●ماموگرافی
●انواع سونوگرافی های تخصصی
بارداری
●آنومالی اسکن و NT
●داپلر
●انجام عکسبرداری رنگی از رحم به روش فول دیجیتال
●سونوگرافی پیشرفته تیرویید
●نمونه برداری از ندول های تیرویید تحت گاید سونوگرافی

🔴برای سونوگرافی قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید
●سونوگرافی نیرو های مسلح
●رادیولوژی بیمه پایه
×
۱۸ / ۱
۱۸ / ۲
۱۸ / ۳
۱۸ / ۴
۱۸ / ۵
۱۸ / ۶
۱۸ / ۷
۱۸ / ۸
۱۸ / ۹
۱۸ / ۱۰
۱۸ / ۱۱
۱۸ / ۱۲
۱۸ / ۱۳
۱۸ / ۱۴
۱۸ / ۱۵
۱۸ / ۱۶
۱۸ / ۱۷
۱۸ / ۱۸
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱۶)