۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی دکتر زارع
انجام کلیه سونوگرافی و رادیولوژی های ساده و تخصصی
سونوگرافی دیجیتال(۴بعدی با امکان ضبط تصاویر بر روی دی وی دی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)