۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر علیرضا ابریشمی
فلوشیپ Abdominal Imaging از دانشگاه هایدلبرگ آلمان
متخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک MBA از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
چاپ ۹ مقاله در مجلات معتبر پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)