۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی دکتر مهرزاد مهدیزاده
انجام کلیه امور سونوگرافی و رادیولوژی ساده و تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)