۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه نگین ونک
دکتر سوزان فرزان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئول فنی این آزمایشگاه مجهز در مرکز تهران است. این آزمایشگاه خصوصی زیر نظر دانسگاه شهید بهشتی فعالیت می کند و می تواند مرکز مناسبی برای تستهای غربالگری و آزمایشهای سلامت جنین باشد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)