۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم لطفی زاد
متخصص و جراح زيبايی زنان
دارای مدرك پزشكی LMCC از كشور كانادا
عضو ارشد جامعه جراحان زيبايی زنان اروپا
پيشگام جراحی لابياپلاستی در ايران
دارای گواهينامه ليپوليز و تزريق چربی از جامعه جراحان ايران
دارای مدرك ليزر از انجمن علمی پزشكی ليزر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)