۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پرهام
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرهام یکی از مراکز تشخیص طبی پیشرفته و مجهز در جنوب تهران است. این آزمایشگاه گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)