۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فروزنده فارغ پور
دکتر فروزنده فارغ پور
متخصص زنان و زایمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)