۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر درویش خاتمی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر درویش خاتمی در خانی آبادنو فعالیت می کند. دکتر درویش خاتمی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئول فنی این مرکز مجهز است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند و می تواند مرکز مطمئنی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.در این مرکز آزمایش غربالگری دوران بارداری انجام می پذیرد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)