۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نعمت اله عطائی
دکتر نعمت اله عطائی
فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)