۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فیروزه اکبری اسبق
فلوشیپ نازایی و آی وی اف از دانشگاه لندن
متخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیأت علمی و استاد گروه زنان و زایمان و در بخش نازایی و IVF بیمارستان یاس (میرزاکوچک‌خان سابق)
راه اندازی بخش IVF بیمارستان یاس
عضو گروه تحقیقات جراحی اداره کل امور پژوهش در رشته زنان در سال ۱۳۷۲
عضو شورای پژوهش و پایان نامه گروه آموزش زنان و مامایی از سال ۱۳۷۴ تاکنون
عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته زنان و مامایی بورد در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
عضو کمیته زنان شورای عالی پزشکی در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
عضو هیئت تحریریه مجله فارسی از سال ۱۳۷۵ تاکنون
کارشناس نظام پزشکی از سال ۱۳۷۷ تاکنون
ریاست بخش IVF بیمارستان یاس از سال ۱۳۷۴ تاکنون
ریاست بیمارستان آرش در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱
کارشناس پزشکی قانونی از سال ۱۳۷۶ تاکنون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)