۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه الوند
آزمایشگاه پاتوبیولوژی الوند یکی از مراکز مجهز در شهر ری است. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)