۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه قائم مقامی نوری
فلوشیپ فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
متخصص زنان و زایمان از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۶۰)
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۵۶)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)