۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شاهین خزعلی
متخصص زنان در جراحی آندومتریوز پیشرفته و اختلالات قاعدگی
مسئول کلینیک اندومتریوز مرکز درمان ناباروری ابن سینا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)