۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه الزهرا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی الزهرا یکی از مراکز مجهز در جنوب تهران است. دکتر امیر مهدی میر ناطقی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. اگر در جنوب تهران دنبال یک آزمایشگاه مجهز می گردید این مرکز انتخاب مناسبی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)