۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان اختر
خدمات پاراکلینیکی این مرکز:
رادیولوژی
آزمایشگاه تشخیص طبی
داروخانه
فیزیوتراپی
کاردرمانی
کلینیک های تخصصی:
کلینیک ارتوپدی
کلینیک ویژه ارتوپدی
کلینیک الکترودیاگنوز و طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک بیهوشی
کلینیک درد
کلینیک دندانپزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)