۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید هاشمی نژاد
ارائه خدمات اموزشی،پژوهشی ،درمانی ومراقبتی فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار در راستای تحقق ارتقای سلامت جامعه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)