۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان کودکان مفید
بیمارستان کودکان مفید به عنوان یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی دولتی با هدف تامین سلامت کودکان در کشور بدون توجه به عوامل نژادی، قومی و جنسیتی، با تکیه بر دانش و فن آوری روز و با بهره‌برداری از حضور اساتید مجرب و کارکنان کارآمد و دلسوز در زمینه انواع بیماریهای اطفال و نوزادان درحدتوان خدمت می‌نماید. این مرکز به جذب بیماران از سراسر کشورهای همسایه اقدام نموده و با ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی-درمانی و پژوهش‌های کاربردی به ارتقاء سلامت کودکان یاری می‌رساند و در این راستا ایمنی، امنیت و رضایت بیماران و کارکنان را مد نظر قرار می‌دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)