۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان مرکز قلب تهران
مرکز قلب تهران یک مرکز آموزشی ، پژوهشی ، درمانی در زمینه بیماری های قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از نظر آموزشی و پژوهشی تابع ضوابط کلی آموزش عالی و تخصصی پزشکی می باشد
تربیت بخشی از نیروی انسانی تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز کشور در زمینه بیماری های قلب و عروق
بهبود سلامت جامعه از طریق آموزش و ارتقاء سواد سلامت
انجام پژوهش های مرتبط با قلب و عروق در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
ارائه خدمات با کیفیت و جامع تشخیصی ،درمانی و بازتوانی به بیماران قلبی و عروقی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)