۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه شفق نازی آباد
آزمایشگاه شفق یکی از مراکز مورد اعتماد پزشکان در محله نازی آباد است. این آزمایشگاه گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهای لازم در دوران بارداری است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)