۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان روانپزشکی ایران
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران به عنوان یکی از بیمارستانهای تخصصی روانپزشکی در کشور، با ایجاد بستری مناسب، به ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی موثر و کارآمد و با ارتقای کیفیت آموزش روانپزشکی با تاکید بررعایت منشور حقوق بیمار، حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جامعه به کلیه خدمت گیرندگان می‌پردازد. این مرکز علاوه بر خدمات درمانی و مراقبتی به آموزش و تربیت پزشکان و پیراپزشکان و همچنین ایجاد زمینه‌ها و تکنولوژی‌های نوین در خدمات روانپزشکی جهت پیشرفت کاری متخصصین این امر انجام وظیفه می‌نماید. ما برآنیم تا با تامین و پرورش نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد با ایجاد بستری مناسب گامی نو را در امر آموزش، درمان و خدمت رسانی بر اساس نظام اعتبار بخشی برداریم و حفظ کرامت انسان‌ها را نهادینه کنیم.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)