۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
ارائه بالاترین سطح خدمات درمانی در رشته های (چشم- ارولوژی- قلب- ریه- عفونی- داخلی- نفرولوژی و ...)
ارائه روشهای نوین درمانی و جراحی در زمینه های مختلف
تربیت نیروی انسانی کارآمد و موردنیاز کشور در رشته پزشکی و رشته های وابسته در سطوح تخصصی و فوق تخصصی
ارائه خدمات درمانی به بیماران کشورهای همجوار
پذیرش فراگیر دوره های فلوشیپ و فوق تخصصی از کشورهای منطقه
ارائه شاخص های کمی و کیفی سلامت در سطح کشور
ارتقاء رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی و نهایی
توسعه عملکرد نیروی انسانی از طریق ارتقاء انگیزه کاری و آموزش حین خدمت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)