۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید حیدری
خدمات:
اسپیرومتری، تست ورزش،اکوکادیوگرافی،اندوسکوپی، نوار مغز،نوار قلب،تست ورزش،تزریقات و پانسمان،اتاق عمل ،کولپوسکوپی،کرایو،کوتر،قلب و عروق،چشم پزشکی،داخلی،زنان و زایمان،پوست،ارتوپدی،جراح عمومی،گوش و حلق و بینی،اطفال،دندانپزشکی،دندانسازی پزشک عمومی، مامایی،روانپزشک،داخلی مغز و اعصاب،جراحی مغز و اعصاب،ستون فقرات
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)