۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه شریعتی
آزمایشگاه تشخیص طبی شریعتی با مدیریت دکتر فرهاد رازجو متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)