۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان رسالت
اين مرکز با در اختيار داشتن امکانات کافي در بخشهاي ويژه مانند بخشهاي سي سي يو ، آي سي يو جنرال ، آي سي يو جراحي قلب باز و بخش اورژانس پذيراي بيماران بد حال با شرايط بحراني است که توسط پزشکان مقيم در رشته هاي فوق تخصصي نوزادان ، کودکان ، بيهوشي ، قلب ، پزشکان مقيم اورژانس بصورت تمام وقت اداره مي شوند و از حمايت پزشکان رشته هاي مختلف ياد شده بهره مند هستند .
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)