۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر علوی
آزمایشگاه دکتر علوی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. دکتر اسدالله علوی نمین متخصص علوم آزمایشگاهی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)