۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه حکمت
آزمایشگاه تشخیص طبی حکمت با مسئولیت فنی دکتر زهرا لشگری دکترای علوم آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز است می توانید این مرکز مجهز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)