۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آزیتا توسلی
فوق تخصص اعصاب کودکان
عضو هیات علمی بخش یاس(شامل بیماران گوارش، اعصاب، ریه، ایمونولوژی و قلب) بیمارستان آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)