۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریبا متوسلیان
بازسازی نسج دندانی از دست رفته به طریق محافظه کارانه با حداقل تراش دندان
درمان پوسیدگی های عمیق دندانی ، تلاش در جهت پرهیز از درمان ریشه در صورت امکان
رفع حساسیت های دندانی
درمان دندان های سایش یافته به طریق محافظه کارانه و زیبا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)