۰ رأی
شرح خدمات
دکتر امیر حسین سربازی
تشخیص و درمان ناهنجاری های دندانی و فکی
درمان ریشه انواع دندان
ردیف کردن دندان ها بدون محدودیت سنی و بدون کشیدن دندان با روش ارتودنسی نامرئی
خدمات ارتودنسی اطفال برای پیشگیری
دندان پزشکی زیبایی
پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)