۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مرجان محبوبی
دکتر مرجان محجوبی متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد است. دکتر محجوبی در بخش زنان و زایمان بیمارستان خصوصی عرفان فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)