۰ رأی
شرح خدمات
دکتر وحید احیایی قدرتی
لیزیک
جراحی شبکیه
درمان عوارض دیابت بر بینایی
انجام جراحی‌های لیزری پلک
تجویز عینک و معاینه چشم
عمل کاراکت به روش فیکو عمل‌های استرابیسم(انحراف چشم)
عمل رفع انسداد مجرای اشکی چشم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)