۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ساسان وجودی
جراح و متخصص بیماری های چشم جراحی بیماری های شبکیه و لیزر ضایعات شبکیه فوق تخصص جراحی و لیزر شبکیه (رتین) جراحی مدرن کاتاراکت (فیکو) جراحی عیوب انکساری لازک و فمتولیزیک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)