۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا بشارت
جراحی های لیزری
اصلاح عیوب انکساری
فیکو،لیزیک،لازک
تجویز لنزهای ساده و رنگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)