۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مجید خلیلی
متخصص و جراح بیماری های چشم
جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)،کاتاراکت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)