۰ رأی
شرح خدمات
دكتر الينا غفاري
فوق تخصص شبكيه ، جراحي شبكيه ، ويتره و ليزر، عيوب انكساري ، كاتاراكت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)