۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی محمد اصغری
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۶
دانشنامه (بورد) تخصصی گوش و حلق و بینی و جراحی سروگردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران
فلوشیپ اتولوژی،نوراتولوژی (فوق تخصص گوش و قاعده جمجمه)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)