۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر پریرخ رامزی
دکتر پریرخ رامزی متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر رامزی در بخش زنان و زایمان بیمارستانهای عرفان و اقبال فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)