۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضا فرسا
جراح پلاستیک بینی و صورت
متخصص گوش و حلق و بینی و حنجره
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)