۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم یعقوبی
متخصص گوش حلق و بینی
فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)