۰ رأی
شرح خدمات
دکتر احمد بهرام وندی
دکتر احمد بهرام وندی متخصص زنان و زایمان است . دکتر بهرام وندی در بخش زنان و زایمان بیمارستان آبان فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)